Sunday, November 21, 2010

Indahnya Alam, Renungan Bersama.

 Jutaan bintang mengindahkan permandangan langit di malam hari

 Terpisahnya daratan dan luatan dengan persempadanan yang unik.


 Keindahan awan dan langit tidak bertiang berdiri kukuh di tempatnya.

 Gunung ganang menjadi paksi bumi yang gagah.

Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang yang mengetahui. (Al-An’am 97)

Sesungguhnya Kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan Kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan Kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. (Al-Muluk ayat 5)

190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal,
 
191. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.  

Surah Ali Imran 190-191
  

0 comments:

Post a Comment

Tinggalkan Cap Jari Anda

budakib